Copyright © 2019 Home - dGg3bmRlcmlubw

Wizualizacja pomnika Anny Jagiellonki

Poniżej link do komputerowej wizualizacji pomnika Anny Jagiellonki, który został odsłonięty podczas VIII Zjazdu Absolwentów szkoły.

 

emo1  Zobacz wizualilzację pomnika

 

f m