Copyright © 2019 Home - dGg3bmRlcmlubw

Rada Pedagogiczna

J. polski
- mgr Aleksandra Bajger
- mgr Małgorzata Świerblewska
- mgr Monika Mikołajczak-Cholajda
- mgr Witold Torbiarczyk
- mgr Kamilla Kiermasz
- mgr Wojciech May

J. angielski
- mgr Izabela Gracz
- mgr Karolina Janowska-Baran
- mgr Małgorzata Kasper
- mgr Monika Szymańska
- mgr Anna Kowalczyk
- mgr Joanna Cieślak
- mgr Agnieszka Maciejewska
- mgr Kinga Starczynowska

J. niemiecki
- mgr Marzena Łodzińska
- mgr Agnieszka Żmurkiewicz

J. francuski
- mgr Katarzyna Haładyn

J. hiszpański
- mgr Paulina Bielewicz
- mgr Sylwia Sadowska
- mgr Agnieszka Maciejewska

J. rosyjski
- mgr Eulalia Maciejewska

Historia/ wos
- mgr Anna Narewska
- mgr Lech Moryksiewicz
- mgr Sławomir Przygodzki
- mgr Agnieszka Sitko
- mgr Leszek Tomczak

Geografia
- mgr Anna Bobińska
- mgr Renata Miaśkiewicz

Biologia
- mgr Katarzyna Rzepczak
- mgr Beata Tomczak
- dr Grzegorz Wieczorek

Matematyka
- mgr Ewa Kaniecka
- mgr Zbigniew Miśkiewicz
- mgr Anna Sadłowska
- mgr Anna Wawrzyniak
- mgr Beata Górecka-Pęder
- mgr Katarzyna Poziemska

Fizyka
- dr Stanisław Plebański
- mgr Małgorzata Masłowska
- mgr Dorota Jeziorek- Knioła
- dr Ryszard Maciejewski

Informatyka
- mgr Donata Mieloch
- dr Ryszard Maciejewski
- mgr Krzysztof Karpiński

Chemia
- mgr Paweł Bartosik
- mgr Katarzyna Kozieł
- mgr Beata Weirauch

Wychowanie fizyczne
- mgr Jacek Czajczyński
- mgr Grzegorz Kulawinek
- mgr Viola Wacowska
- dr Arkadiusz Janiak
- mgr Anna Michalska
- mgr Monika Baran
- mgr Grzegorz Szymański

Wiedza o kulturze
- mgr Monika Michalska
- mgr Henryka Iglewska-Mocek

Wiedza o społeczeństwie
- mgr Lech Moryksiewicz
- mgr Sławomir Przygodzki

Edukacja dla bezpieczeństwa
- mgr Grzegorz Szymański

Podstawy przedsiębiorczości
- mgr Anna Bobińska
- mgr Marzena Łodzińska
 
Religia
- ks. Maciej Borowicz
- mgr Małgorzata Chrzanowska
- mgr Renata Stępień

Chór
- mgr Henryka Iglewska-Mocek

Biblioteka
- mgr Magdalena Pietrzak
- mgr Monika Michalska
- mgr Joanna Żuberek

Psycholog
- mgr Katarzyna Olejnik

 

f m