Copyright © 2019 Home - dGg3bmRlcmlubw

Dlaczego Kopernik?

Dlaczego wybrać 3LO Kopernik w 2018-2019roku

 

III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika nazywane także „szkołą dwojga imion” to jedna z najstarszych szkół w Kaliszu. Kultywuje wspaniałe tradycje i jest najlepszą szkołą w mieście, zajmuje czołowe 7 miejsce w Wielkopolsce, sytuując się w grupie „srebrnych” liceów w Polsce, wg Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych prowadzonego przez czasopisma: ,,Rzeczpospolita" i ,,Perspektywy".

Uczniowie uczestniczą w wyjazdowych wykładach otwartych na uczelniach wyższych Wrocławia i Poznania. W ramach wymiany międzynarodowej ze szkołami od 2002 r. corocznie podejmujemy grupy młodzieży z Holandii, Słowacji. Nowością jest wymiana z młodzieżą z Francji. Szkoła posiada certyfikaty: Szkoły Promującej Zdrowie, Szkoły Przedsiębiorczości, Szkoły Odkrywców Talentów, Szkoły z Klasą, Szkoła Dobrze Wychowana, Szkoła Nowych Technologii, Szkoły bez Przemocy, Szkoły w Ruchu, Poczytaj mi przyjacielu. Liceum współpracuje także z wieloma uczelniami wyższymi. W ramach współpracy z UAM zorganizowano w 2014 roku klasę akademicką realizującą rozszerzony program z fizyki.

Szkoła współpracuje także z uniwersyteckimi ośrodkami badawczymi w kraju, np. UAM w Poznaniu i za granicą – CERN w Genewie oraz Ośrodkiem Badań Atomowych w Dubnej (Rosja). Wykorzystując współpracę z ośrodkami naukowymi i wyższymi uczelniami, od kilku lat cyklicznie organizowane są Szkolne Spotkania z Nauką. Trzydniowe święto Copernicus Science popularyzuje naukę przy współpracy z ośrodkami akademickimi i politechnicznymi, m.in: Uniwersytetem Warszawskim, Szkołą Główną Handlową, Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniką Wrocławską, Państwową Wyższa Szkołą Zawodową w Kaliszu.

W liceum opracowano i wdrożono kilka innowacji pedagogicznych, a także zrealizowano eksperyment pedagogiczny wspólnie z UAM. Twórcza i nowatorska działalność nauczycieli III LO dzielących się swoimi osiągnięciami i wynikami pracy wpisuje się w stosowanie tzw. dobrych praktyk, co znalazło potwierdzenie w wyróżniających ocenach ewaluacji zewnętrznej.

Szkoła dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną. Zajęcia lekcyjne prowadzone są w nowoczesnych gabinetach, dwóch pracowniach komputerowych i salach multimedialnych. Uczniowie mogą korzystać z bogato wyposażonej biblioteki, czytelni oraz dwóch sal gimnastycznych i siłowni. Szkoła posiada laboratorium fizyczno-chemiczne. Do dyspozycji uczniów pozostają m.in.: bezprzewodowy Internet, laptopy, projektory multimedialne i tablice interaktywne.

III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika jest bardzo aktywne w środowisku i pełni funkcję kreatywnego inicjatora szeregu działań edukacyjnych, naukowych, kulturalnych i wychowawczych.

Nasi uczniowie uczestnicząc w różnorodnych olimpiadach przedmiotowych, uzyskują tytuły finalistów i laureatów. Wysokie efekty nauczania są widoczne zarówno w wynikach egzaminów maturalnych, jak i EWD. Nasi absolwenci studiują na renomowanych uczelniach w kraju i za granicą, a ich dalsza kariera zawodowa świadczy o bardzo dobrym przygotowaniu, jakie otrzymali w murach III LO. Organizowane są liczne konferencje, uczniowie uczestniczą w różnych projektach. Od 17 lat III LO współorganizuje wraz z Ośrodkiem Kultury Leśnej w Gołuchowie „Dzień Ziemi”. Od 1997r. w liceum istnieje chór "Kopernik"- obecnie w czołówce najlepszych chórów młodzieżowych w Polsce.
W ciągu 20-letniej działalności zespół odniósł wiele sukcesów; były to: czołowe miejsca w konkursach etapu wojewódzkiego, wyróżnienia etapu centralnego oraz w kolejnych edycjach Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a׳cappella Dzieci i Młodzieży (do najważniejszych nagród możemy zaliczyć ZŁOTE PASMA i ZŁOTE KLUCZE z przeglądów chóralnych, z ogólnopolskiego programu „Śpiewająca Polska”, Puchar Gazety Pomorskiej, Puchar Ministra Edukacji Narodowej, Puchar Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jak również dwa SREBRNE i jeden ZŁOTY KAMERTON przyznane w finałach Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy. Chór koncertował w Niemczech.

W 2015 roku Chór "Kopernik" odbył tournee koncertowe po Włoszech. Współpracuje z chórami polskimi i europejskimi, a także z Filharmonią Kaliską. Jest wizytówką kulturalną i artystyczną miasta Kalisza.

W szkole działa zespół teatralny "Niby nic". Uczestnicy zajęć prezentują się na różnego rodzaju konkursach recytatorskich i przeglądach teatralnych, osiągając wiele sukcesów. Są zdobywcami m.in. Grand Prix XIX Rejonowego Przeglądu Teatrów Dzieci i Młodzieży, Grand Prix VII Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Młodzieżowych "MELPOMENA 2012". Aktorskie nagrody indywidualne uczniowie wywalczyli na festiwalu MELPOMENA w 2013r. Są wśród nich laureaci wojewódzkiego i ogólnopolskiego przeglądu monodramów "Sam na scenie". Z kolei w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim im. Romana Brandstaettera w 2015r. wyróżniła się laureatka III miejsca. W szkole ponadto działa: Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk (organizujące szereg konferencji dla młodzieży z Kalisza) oraz Szkolny Klub Europejski "Młoda Europa" (ważnym elementem działalności są wyjazdy studyjne do Brukseli), prowadzone są również różnorodne zajęcia warsztatowe.

Warto podkreślić, że cyklicznie organizowane są zjazdy absolwentów „ Szkoły Dwojga Imion”. Szkoła wychowała wiele pokoleń inteligencji, a także została wyróżniona "Honorową Odznaką Miasta Kalisza oraz w 2016r. tytuł Wielkopolskiej Szkoły Roku.

 

f m